Login
In order to get your User name and Password
Register here

גיל כקריטריון חזרה לעבודה | Resources

מידע באתר קופ”ח “כללית”

באתר כללית ניתן לקבל מידע על נהלי בידוד ודרכי מניעה והתמגנות, כמו גם על נתונים אפידמיולוגיים ועל הפתופיזיולוגיה של הנגיף (דרכי השפעה בריאותית על גוף האדם).

באתר מוצגת טבלת אחוזי תמותה לפי גיל, אשר חושפת את הסכנה הגדולה שהוירוס טומן לבני הגיל השלישי.

לכניסה לאתר לחצו כאן

Related Sources

Avatar

עתירה לבג”ץ: בטלו את התקנה

30/4/20 | טלי חירותי סובר | דה מרקר

Avatar

ריאיון עם פרופ’ יצחק בריק בגלי צה”ל

ראיון עם פרופ' בריק בגלי צה"ל על נייר העמדה שפרסמה האגודה, הקורא למשרד הבריאות