Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – מדיניות | Resources

מידע באתר קופ”ח “כללית”

באתר כללית ניתן לקבל מידע על נהלי בידוד ודרכי מניעה והתמגנות, כמו גם על נתונים אפידמיולוגיים ועל הפתופיזיולוגיה של הנגיף (דרכי השפעה בריאותית על גוף האדם).

באתר מוצגת טבלת אחוזי תמותה לפי גיל, אשר חושפת את הסכנה הגדולה שהוירוס טומן לבני הגיל השלישי.

לכניסה לאתר לחצו כאן

Related Sources

Avatar

קריטריונים לאסטרטגיית היציאה

8/5/20, פרופ' בריק, גלי צהל