להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

הצעת תכנית האב

המלצות:

הוועדה המיוחדת להכנת תוכנית אב לאומית לזקנה קיימה דיון מקיף בסוגיית העוני בקרב האזרחים הוותיקים, שמעה עדויות מפיהם של אזרחים ותיקים החיים בעוני וסקרה מסמכים רבים, ובהם דוחות של המוסד לביטוח לאומי ומחקרים של מרכז המידע והמחקר של הכנסת. על בסיס כל אלו החליטה הוועדה להמליץ לפני ממשלת ישראל כדלקמן:

1. מיגור העוני – ממשלת ישראל תקבל עליה למגר את העוני בקרב האזרחים הוותיקים ותבטיח שלא יהיה עוד אזרח ותיק עני בישראל.

הסבר: עד כה נהגו לשפר את מצבם של האזרחים הוותיקים העניים על ידי הגדלת קצבאות הזקנה מדי פעם בפעם. מוצע לשנות מדיניות זו ולהציב יעד חדש של מיגור העוני בקרב האזרחים הוותיקים בישראל.

2. קיום נאות – יובטח קיום נאות לכל אזרח ותיק.

הסבר: עד כה היה מקובל להבטיח קיום מינימלי לאזרחים הוותיקים. מוצע עתה להציב את היעד של קיום נאות (Adequate) במקום קיום מינימלי, כדי לאפשר לאזרחים הוותיקים לחיות את שנות חייהם האחרונות בכבוד. קו העוני ייקבע לאחר בחינת החלופות הרלוונטיות, בהתייעצות עם המוסד לביטוח לאומי. .

3. מדידת קו העוני – קו העוני ייקבע על פי סל צרכים ובהתחשב בהכנסות של האזרח הוותיק. המוסד לביטוח לאומי יציע לוועדה את המודל המתאים.

הסבר: נקבע שקו העוני הוא 50% מההכנסה החציונית הפנויה במשק. מוצע להגדיר מדד שונה, שיובאו בו בחשבון האמצעים שמבטיחים קיום נאות, בהתחשב בהכנסות של האזרחים הוותיקים.

4. תוספת ותק – תוספת הוותק לא תחושב כהכנסה לצורך חישוב השלמת הכנסה.

מתוך תוכנית האב לזקנה פרק מיגור העוני עמודים 10-15

סוגיות קשורות

מקורות קרובים