Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

“מאוחר מידי”: מה כוללת התוכנית למאבק בקורונה בבתי האבות?

יותר מחודש עבר מאז ההתפרצויות הקטלניות של קורונה בבתי אבות ברחבי הארץ

שגבו את חייהם של 66 דיירים. היום הוצגה תוכנית הפעולה של פרופסור רוני גמזו

להתמודדות עם המשבר, ובה בין היתר הקמת מערכת שתתכלל את נתוני החולים

מכל בתי האבות והמוסדות הגריאטריים וגם – המלצה לאפשר ביקורים של משפחות