Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה- בידוד כל הזקנים? | Resources

“ליטפתם אותנו והלכתם. זה מעליב”

“אי אפשר לבוא למיליון איש שבכל זאת עשו משהו במדינה הזאת,
לסגור אותם במרתף ולשכוח מהם. לומר: ‘מעכשיו לא סופרים אתכם יותר’.
יש פה אנשים שעדיין יצרנים, מלמדים, מרצים, תורמים, בריאים.
לא כל מי שמעל גיל 67 הוא בהגדרה חולה סופני בפוטנציה”,
כך אומר בכעס אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר.

להמשך קריאה לחצו כאן