Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – משבר בתי האבות | Resources

לאפשר ביקורים לפי התו הירוק גם בבתי האבות

העמותה לגריאטריה למשרד הבריאות:

“לאפשר ביקורים לפי התו הירוק גם בבתי האבות”

העמותה לגריאטריה בישראל קראה למשרד הבריאות לאפשר ביקורים לפי התו הירוק גם בבתי האבות ובמוסדות הגריאטריים.

לדברי מנכ”ל העמותה ערן שמואלי, “רוב דיירי הבתים חוסנו וזו חובתו המוסרית והאנושית של המשרד לפתוח את

שערי המוסדות ולדאוג לחוסנם של הדיירים”.

 

למבזק>