Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

יציאה מהסגר? “15 אלף דיירי הדיור המוגן נשארים כלואים”

דיירי הדיור המוגן ברחבי הארץ מתלוננים כי בעוד רוב אוכלוסיית ישראל

כבר יצאה מהסגר, עליהם עדיין כופים נהלי בידוד – ללא הצדקה. הדיירים

טוענים כי לא מאפשרים להם לצאת לבדיקות או סידורים, ואם הם מחליטים

לצאת עליהם להיות בבידוד שבועיים.

להמשך קריאה