Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

חקירות אפידמיולוגיות זה פאסה: חתן פרס נובל לכלכלה, פרופ’ פול רומר

איך אפשר לפתוח מחדש את המשק ולחזור לפעילות כלכלית, מבלי להביא להתפרצות מחודשת של המגפה?

פרופ’ פול רומר משוכנע שהתשובה נמצאת לנו מול העיניים והיא בת השגה. אנחנו צריכים לערוך בדיקות

קורונה לכולם, לגלות מי חולה ולבודד אותו. זו תכנית פשוטה שעשויה להישמע שאפתנית, אנחנו בקושי

מצליחים לבדוק את מי שחולה כרגע, אז לבדוק את כל האוכלוסייה? רומר משוכנע שזה אפשרי, ושזו הדרך

להיחלץ מהמשבר הכלכלי, אבל קודם כול אנחנו צריכים להשתחרר מהקיבעון המחשבתי.

 

“נניח שקרה משהו נורא, ואנחנו מגלים שאחוז אחד או שניים מהמכוניות שלנו ממולכדות. בכל פעם

שאנחנו נוסעים, המכוניות האלה מתפוצצות והורגות אנשים. מה אנחנו עושים? דבר ראשון, מפסיקים

לנהוג, וזה יעצור את ההרג. אבל אחר כך מבינים: אנחנו חייבים לנסוע. בשלב הזה יהיו הרבה הצעות.

בואו פשוט ננהג לאט. בואו ננהג רק בימי שלישי, או ניסע רק לקניות מצרכים. אבל כשאתה נוסע במכונית

ממולכדת – היא תתפוצץ. הדרך היחידה להתמודד עם הבעיה היא להבין איזה מכוניות ממולכדות ולא

לנסוע בהן, זו הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עם המגפה הזאת”.

למעבר לכתבה