Login
In order to get your User name and Password
Register here

האחריות לטיפול בזקן | Resources

חוויתם של אנשים זקנים עם אפוטרופוס

 מאמר המבוסס על עבודת התיזה של המאסטרנית מיה בירגר-שמיר, שנעשה בשיתוף פעולה עם הקרן לטיפול בחסויים (המרכז הישראלי לאפוטרופסות) בנוגע לחוויתם של אנשים זקנים עם אפוטרופוס.

המחקר עוסק, בניגוד להנחה הראשונית אודות החוויה השלילית של אפוטרופסות, בחווית האופוטרופוסות המורכבת. חוויתם של האנשים שרואיינו היתה מורכבת, שכן לצד הכמיהה לעצמאות וההתנגדות לאפוטרופסות, היתה לחלקם גם חוויה חיובית של תחושת ביטחון והגנה בקשר שלהם עם האפוטרופוס, ובמעטפת של מוסד האפוטרופסות.

אל המאמר המלא>

Related Sources

Avatar

דו”ח מבקר המדינה

על המדינה להבטיח זכויות בסיסיות של קשישים הזקוקים לסיוע סיעודי

Avatar

הגיע הזמן לטפל בדור הסנדוויץ’

דה מרקר - סימונה מורלי - נטל כבד ושוחק - השגחה על ההורים לצד