להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

סוגיית העוני | מקורות

מחקר מכון ברוקדייל

מחקר מקיף שנעשה ע"י מכון ברקודייל –

השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי חייהם:

מחקר זה בא לבחון את השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי חייהם. נבחנו ארבעה תחומים: איכות תנאי הדיור, תחושות בדידות, טיפול בבעיות בריאות נבחרות ביטחון תזונתי. מטרת המחקר היא לסייע בפיתוח תכניות ייחודיות לקשישים בכלל, ובמיוחד לפיתוח התוכנית "בשיבה טובה", שהוקמה ביוזמת נשיא המדינה. התכנית נועדה לסייע לקשישים החיים בעוני לשפר את מצבם ולהקל על חייהם. בתכנית שותפים הג'וינט, אשל, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, צה"ל וגופים ציבוריים וולונטריים נוספים. בכדי לסייע ליישום התכנית, פנה אשל לג'וינט –מכון ברוקדייל בבקשה לספק מידע מעודכן על מצבם של הקשישים.

במחקר זה נבדק היקף הבעיה של אי-בטחון תזונתי בישראל בקרב קשישים על שני היבטיו העיקריים והקשר ביניהם: הראשון, מהי המידה של אי-בטחון תזונתי (insecurity food (קרי, שלמשקי בית לא מובטח אוכל מזין על שולחנם והם חווים חוסר במזון מזין; השני, עד כמה אנשים בישראל אינם יכולים להבטיח לעצמם מזון במינון, בגיוון ובאיזון הולמים. בנוסף, אנו בוחנים את הקשר בין מצב של אי- ביטחון תזונתי לבין רמת ההכנסה, את השפעתו על החלטות קריטיות של משקי הבית, את השלכותיו האפשריות על תחלואה ואת מידת ההיעזרות בגופי סיוע. המחקר בא להשלים את התמונה מסקר מב"ת וליצור הבנה רחבה יותר של היקף ואופי בעיות של חוסר במזון ותזונה במישור הארצי. כאמור, המחקר הוא חלק ממחקר כולל שהתמקד בעוני תזונתי באוכלוסייה כולה ולכן השאלון התמקד בסוגיה זו. יחד עם זאת, כדי לקבל תמונה רחבה יותר של ההשלכות של קשיים כלכליים על מצבם הכללי של הקשישים, הוספנו מספר שאלות הנוגעות לאיכות תנאי הדיור ומספר שאלות על ההשלכות של הקשיים הכלכליים על היכולת שלהם לשמור על קשר עם בני משפחה ועל מספר בעיות רפואיות והיכולת הכלכלית לטפל בהן. בהיעדר יכולת להוסיף מספר רב של שאלות הנוגעות לתחומי החיים של הזקנים ולהעמיק בהם, התמקדנו במספר תחומים נבחרים החשובים מאד לאיכות חייהם של הקשישים.

להמשך קריאה ראו כאן

מקורות אחרונים

Avatar

הצעת תכנית האב

אחד מכל שישה זקנים הוא עני .

Avatar

מסקנות ועדת אלאלוף

המלצות לשיפור מצב הקשישים העניים בישראל