Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

השפעות היציאה לחלת על האוכלוסיית הפנסיונרים

משבר הקורונה פגע באופן מיוחד במבוגרים עובדים שהם מעל גיל הפרישה,

שכמו כולם גם הוצאו לחל”ת או פוטרו, אבל להבדיל מהעובדים עד גיל פרישה,

לא זכאים לדמי אבטלה. זה יוצר מצב מעוות בו אנשים שבחרו להמשיך לעבוד,

חלקם כהכרח על מנת להתקיים בכבוד, ברגע שפוטרו אומרים להם שיסתדרו עם

קצבת זקנה של 2,300 ש”ח בלבד. את העיוות הזה הצלחנו, לאחר מאמצים מול

משרד האוצר וביטוח לאומי, לתקן לחודשים מרץ עד מאי, על ידי יצירת מענק ייעודי

של עד 4,000 ש”ח בחודש לאותם אנשים שהוצאו לחל”ת או פוטרו.

לצפייה לחצ/י כאן