Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

חיסון עדר? כישלון שוודיה בניהול המשבר

ראיון עם האפידמיולוג הראשי של שוודיה Dr. Anders Tegnell
המדבר על התועלות של מדיניות הממשלה שלא להטיל סגר על התושבים.
כידוע, החלטה זו הביאה לגל תמותה נרחב בשוודיה כאשר הנפגעים העיקריים
כתוצאה מיישום מדיניות זו הם אנשים זקנים המתגוררים בדיור מוגן

לצפיה בראיון

לקריאת תקציר הראיון