להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

השוואת ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים

טבלה המרכזת את עיקרי תנאי הפוליסות השונות המוצעות לחברי קופות החולים.

כל קופת חולים ערכה הסכם קבוצתי עם חברת ביטוח מסוימת, ומציעה למבוטחיה (בלבד) לרכוש פוליסה לפיו.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים