Login
In order to get your User name and Password
Register here

מחדל הביטוח הסיעודי | Resources

הרשות בוחנת שינויים בביטוח הסיעודי הפרטי

שוק הביטוחים הסיעודיים הפרטיים מצוי בתקופה מאתגרת ביותר.

תוחלת החיים המתארכת, ויחד איתה מספר שנים לא מבוטל שזקנים מכלים במצב סיעודי, מבדילים את הביטוח הסיעודי מביטוחי בריאות אחרים ומצריכים היערכות מיוחדת של החברות.

הצורך ביציבות ארוכת טווח וביכולת לספק שירותים גם שנים קדימה עבור המבוטחים, כל זאת עם מינימום הסתמכות על מבוטחים חדשים, הם הרי גורל עבור כל מצטרף חדש לחברת הביטוח מבחינת הבטחת כיסוי בשעת צרה בעתיד, וגם מבחינת הסכמה מדעת בעת ההצטרפות.

בשל חשש אמיתי של רשות שוק ההון ליכולת של החברות לעמוד בזעזועי השוק ובשינויים האקספוננציאליים בדרישה לשירותי סיעוד ובריאות, הגבלות רבות מושתות על החברות בתחום.

הפיקוח על האופציות לבניית פוליסות ועל ערוצי ההשקעות הוא גדול, עד כדי כך שחברות בוחרות שלא להציע ביטוח סיעודי מחשש לחוסר כדאיות עבורן, ובנוסף חוסר יכולת להבטחת וודאות.

בימים אלה, בוחנת רשות שוק ההון אפשרויות נוספות לקידום הישארות של חברות ביטוח בתחום, על מנת להמשיך ולאפשר לאזרחים את קיומו של השירות שמשמעותי.

לכתבה המלאה לחצו כאן