Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

בדיקות של הצוות המטפל חיונית למניעת הדבקה– השרה מירב כהן

מתוך דף הפייסבוק של השרה מירב כהן

מבדיקה מעמיקה התברר כי המקור להדבקות לא היה ביקורי בני המשפחה

אלא עובדים וצוות מטפל היוצאים ונכנסים. לפיכך, בכדי למנוע תחלואה יש

צורך חיוני לערוך בדיקות תדירות של צוות העובדים מצד אחד ולא להגביל

את ביקורי בני המשפחה. להגבלת ביקורי המשפחה את יקיריהם יש השלכות

חמורות על בריאותם הנפשית והפיזית של דיירי המוסדות. אסור לשכוח שבגל

הראשון, כמעט  50%(!) מהמתים היו בבתי האבות.

חשוב שתמשיכו לבקר את סבא ואת סבתא.