להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

הקצבאות לא מאפשרות מחיה בכבוד

חוקרי המוסד לביטוח לאומי מצאו שקצבאות
הקיום מכסות רק כ-50% מההוצאות לשם מינימום מחיה בכבוד,
"וזה עוד לפני הקיצוצים של 2013",
לדברי סמנכ"ל המוסד.
עוד עולה כי עוני ילדים נרחב מהעוני הכללי,
פי 3 מבאירופה.
נקודת האור: שיעור העוני של קשישים נמוך יותר

מחברי הדו"ח דנו ב"מינימום הדרוש למחיה בכבוד".
מאחר שבישראל לא קיימת הגדרה מוסכמת למונח הזה,
מנהל המחקר במוסד לביטוח לאומי
בחן אפשרויות שונות של הגדרת מינימום זה,
שניתן למעשה להשוואה לקו העוני.
החוקרים השתמשו בשלושה קווי עוני שונים
ובשלושה מודלים של קווי עוני:
קו העוני הישראלי (מתייחס למחצית מההכנסה החציונית נטו – ע"א),
מדד SES של הבנק העולמי
ומדד NRC של ועדה שהקים הקונגרס האמריקני בשנות ה-90.

לכתבה המלאה >>
עומרי אפרים | 02.10.13 | Ynet

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים