להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

סוגיית העוני | מקורות

מקורות קרובים

Avatar

הצעת תכנית האב

אחד מכל שישה זקנים הוא עני .

Avatar

מסקנות ועדת אלאלוף

המלצות לשיפור מצב הקשישים העניים בישראל