Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

הצלם זיו קורן מתעד חולי קורונה ברגעיהם האחרונים

איך נראית פרידה של חולה קורונה ממשפחתו, כשהוא מאושפז לבדו בבית החולים?
מה עובר על האדם ועל משפחתו ברגעים אלו?
בחודשיים האחרונים תיעד צלם העיתונות זיו קורן כמה מהרגעים המרגשים והטעונים
ביותר שהתקיימו בבתי חולים ברחבי הארץ.
“זהו ניסיון להביא את הרגעים שמספרים את הסיפור שהוא כמעט לא מסופר, במיוחד
בתקופה הזאת שאנחנו כל כך עסוקים בהתמודדות הכלכלית. איכילוב היה בית החולים
הראשון בארץ שאיפשר פרידה ממשפחות”, מספר קורן בראיון לאולפן ynet.
להמשך קריאה