להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

עובדים זרים במוסדות הסיעוד | מקורות

בג"צ עובדים זרים לבתי האבות

מתוך העתירה לבג"צ

הבעיה המתוארת בעתירה זו מוכרת, כבר מזה חמש שנים לפחות, אך עד עתה לא נעשה דבר ממשי ומעשי ובר קיימא, כדי לתת לעותרות )ובעיקר לקשישים ולחולים המטופלים אצל העותרות(, פתרון הולם, יציב ויעיל בעניין מצוקת כח האדם הסיעודי במוסדותיהם.

העתירה דנן מוגשת כמוצא אחרון, לאחר שפניות רבות למשיבים ולנציגיהם, וכן ניסיונות עצמאיים של העותרות לפתור את הבעיה העלו חרס. נוכח כלל האמור בעתירה זו, ובעיקר נוכח המצוקה המשוועת ורבת -השנים של כח אדם סיעודי במוסדות המופעלים ע"י העותרות, ובהינתן שעתירה זו עוסקת באיכות הטיפול הסיעודי לאלפים מאזרחי המדינה המצויים במצב בריאותי קשה.זעקתם של אלפים אלה, המשוועים לטיפול אנושי וליחס של כבוד בפרק האחרון של חייהם, היא שעומדת ביסוד הבקשה לדיון דחוף. על כן, יתבקש בית המשפט הנכבד לקיים דיון דחוף בעתירה זו, באחד השבועות הקרובים.

מקורות אחרונים