להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תפקוד אישי ציבור במגבלות גיל | מקורות

המלצת האגודה לגיל הפרישה

דרישה לביטול חובת הפרישה על פי גיל כרונולוגי כפי שהיא קיימת כיום ולהמירה בפרישה תפקודית.

מקורות קרובים

Avatar

דרישה לבדיקה תפקודית למכהן במשרה ציבורית

הדוגמה של השר בר-לב, כתבה באתר חדשות 14