Login
In order to get your User name and Password
Register here

מצלמות אבטחה | Resources

המלחמה בהתעמרות בקשישים היא האחריות של כולנו

כתבתה של גלית גז באתר גלובס –

“אין ספק כי החברה הישראלית, לרבות רשויות החוק והאכיפה, נדרשים לטפל בתופעה. עם זאת, לא פחות חשוב מכך, הילדים – דור ההמשך של אותם חסרי האונים, צריכים לגלות אחריות ותושייה ולהקפיד כי יקיריהם חוסים במקום מוגן ובטוח עבורם. כפי שאנחנו, ההורים, מקפידים באופן אובססיבי על כל פרט, בבואנו לבחור מוסד חינוכי לילדינו, כך עלינו לבחון את המוסד שאליו אנחנו מתעדים לשלוח את מי שהגיעו לעת זקנה.”

להמשך קראו כאן

Related Sources

Avatar

הגורמים להתעללות בזקנים

ד"ר שרה אלון מציגה מאפייני מתעללים והגדרות

Avatar

החוק להצבת מצלמות

ניסיון למצא איזון בין הצורך בהגנה מפני התעללות להגנת הפרטיות