Login
In order to get your User name and Password
Register here

Nursing issues | Resources

הכל על העסקת עובדים זרים

דברים חשובים שכדאי לדעת אם מתכוונים להעסיק עובדים זרים

מי זכאי לרישיון להעסקת עובד זר בסיעוד ?
איך מקבלים רישיון להעסקת עובד זר?
איך מוצאים עובדים זרים ?
ועוד דברים חשובים שכדאי לדעת
אם מתכוונים להעסיק עובדים זרים

היתר להעסקת עובדים זרים ניתן בהתאם לתנאי הזכאות להלן,
ומבחן התלות שנערכים מטעם המוסד לביטוח לאומי
או אגף ההיתרים בסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה.

מי זכאי להעסיק עובדים זרים?

 • התנאי הבסיסי לשם קבלת היתר ההעסקה לעובדים זרים
  הוא שהאדם הגיע לגיל פרישה
  (אלא אם כן מדובר בנכה המקבל קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי,
  שאז הגיל איננו תנאי מגביל).
  על המבקש היתר להעסקת עובד זר, לצבור לפחות 4.5 נקודות,
  במבחן תלות שבוצע במסגרת התביעה לקבלת גמלת סיעוד
  (“חוק סיעוד“) מאת המוסד לביטוח לאומי .
  זקן שחי לבדו יכול לקבל אישור העסקה לעובד זר גם אם צבר 4 נקודות בלבד,
  בתוספת ניקוד המתקבל בעקבות היותו בודד.
  גם מי שקיבל לפחות חצי נקודה על השגחה
  בתוספת ניקוד על בדידות זכאי לקבל היתר.

למאמר המלא באתר “רעות – משפחה מטפלת”>>>

דר. דורון שגיא | משפחה מטפלת | 03/05/17