Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

כשהטיפול חסר תוחלת

נייר עמדה של ההסתדרות הרפואית בישראל, אשר מטרתו לדון בקושי סביב טיפולים קשים ומאריכי חיים במחלות סופניות.

במאמר מובעת עמדה לפיה תופעות לוואי של טיפולים מסיימים הן קשות כל כך עד שעלולות לקצר את תוחלת החיים, או לגרום להרגשה רעה עד שלא יתאפשר למטופל להיפרד מיקיריו ולסדר את ענייניו כראות עיניו בטרם לא יהיה מסוגל עוד.

קושי נוסף הוא הרצונות התובעניים של משפחת המטופל, בעוד שהוא עצמו מתקשה לקבל החלטה חד משמעית בדבר הצעד הנכון.

כמו כן, כאשר טיפול מסוים לא יאריך את חייו של המטופל, המשאבים יכולים אולי להיות מנוצלים לשם הצלת חייו של אדם אחר שזקוק להם עפ”י עיקרון הצדק החלוקתי. עם כל הצער שבדבר, זמינות מכשירים וטיפולים תלויה פעמים רבות במידת השימוש הנכון בהם עבור מטופלים שהתקווה כשלה בעניינם.

ובעיקר, בראש מעייניהם של אנשי הטיפול צריכה להיות השבועה “קודם כל לא להסב נזק”.

לצפייה במאמר המלא באתר ההסתדרות הרפואית לחצו כאן

 

Related Sources

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית