Login
In order to get your User name and Password
Register here

מחדל הביטוח הסיעודי | Resources

החברות מפסיקות לשווק ביטוח פרטי

בזו אחר זו, חברות הביטוח מפסיקות לשווק פוליסה של ביטוח סיעודי פרטי.

ההגבלות של רשות שוק ההון על הביטוח הסיעודי מגנות על האזרחים בכך שמחייבות הבטחת כיסוי למרות השינויים הגדולים בשוק, והצורך לתכנן עשרות שנים קדימה.

בגלל השינויים הטכנולוגיים הצפויים, סביר מאוד שאנשים יחיו במצב סיעודי במשך שנים רבות בעתיד, עם קושי רב לצפות בכמה שנים ובכמה אנשים מדובר, דבר המצריך את החברות לשים כסף רב בצד, בגובה שאינו משתלם להן.

העתיד צופן אבדן של האופציה לרכישת ביטוח פרטי, הצטמצמות האופציות הקיימות בשוק, או שינוי של ההגבלות כך שיאפשרו פוליסות ללא הבטחת כיסוי מלאה, או בעלויות גבוהות הרבה יותר.

לכתבה המלאה מאת רחלי בינדמן לחצו כאן