Login
In order to get your User name and Password
Register here

הורות בזקנה | Resources

הזכות להורות מאוחרת

מאמר העוסק בשאלה האם יש להגביל את השימוש בטכנולוגיות פריון
לאוכלוסייה המבוגרת, לאור ניתוח פסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה.
סוגיית ההורות המבוגרת נידונה במאמר זה על היבטיה המשפטיים
והרפואיים-אתיים, קרי, הזכות להורות לעומת טובת הילד מבחינת החוקים והפסיקה
מתוך עמדה ביקורתית, הלוקחת בחשבון גם את נושא הגילנות בחברה הישראלית.

לקריאת המאמר כולו ראו כאן: הורות מאוחרת

Related Sources

Avatar

אמא בת 70 !

מעריב 2021

Avatar

הזכות להורות מאוחרת

כתב העת לגרונטולוגיה וגריאטריה 2014