להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

הזכות להורות מאוחרת

מאמר העוסק בשאלה האם יש להגביל את השימוש בטכנולוגיות פריון
לאוכלוסייה המבוגרת, לאור ניתוח פסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה.
סוגיית ההורות המבוגרת נידונה במאמר זה על היבטיה המשפטיים
והרפואיים-אתיים, קרי, הזכות להורות לעומת טובת הילד מבחינת החוקים והפסיקה
מתוך עמדה ביקורתית, הלוקחת בחשבון גם את נושא הגילנות בחברה הישראלית.

לקריאת המאמר כולו ראו כאן: הורות מאוחרת

סוגיות קשורות

מקורות קרובים