להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

קורונה – ניהול משבר | מקורות

הזדקנות בימי קורונה – סקר צרכים בקרב בני 65+ בישראל

סקר השפעות הקורונה על בני 65+ בישראל ממצאי סקר שנערך על ידי ג'וינט אשל אשר מטרתו לבחון ולאמוד את

השפעת משבר הקורונה על מדדי ההזדקנות המיטבית של בני ה65 +בישראל.

הסקר נערך יחד עם מכון מחקר ERI והתבסס על מפת המדדים,

לעיון בעיקרי הממצאים ובדוח

מקורות קרובים