להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

דיונים בתחום הבריאותי | מקורות

הזדקנות בימי קורונה – סקר צרכים בקרב בני 65+ בישראל

סקר השפעות הקורונה על בני 65+ בישראל ממצאי סקר שנערך על ידי ג'וינט אשל אשר מטרתו לבחון ולאמוד את

השפעת משבר הקורונה על מדדי ההזדקנות המיטבית של בני ה65 +בישראל.

הסקר נערך יחד עם מכון מחקר ERI והתבסס על מפת המדדים,

לעיון בעיקרי הממצאים ובדוח

מקורות קרובים

Avatar

הזדקנות במקום

אסטרטגיית ההזדקנות הנשענת על הגישה האקולוגית -קהילתית:. אסתר יקוביץ

Avatar

עזרה למי שרוצים למות

הדילמה האתית : ד"ר אליזבט גולדוין