Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

“הופעל לחץ לעבוד”: העדויות מאחורי המחדל בבית האבות ביבנאל

בית האבות שנפגע הכי קשה במגפת קורונה הוא זה שביבנאל.
22 קשישים מתו שם לאחר שחלו בנגיף. מעדויות שיעמדו במרכז
תביעה נגד המקום, ומראות את גודל המחדל, עולה כי עובדים
נדרשו להגיע לעבודה למרות שנדרשו לבידוד ואפילו היו חולים

לקריאת הכתבה