Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה על האוכלוסייה הסיעודית

הבידוד בתקופת הקורונה גרם להגדלת ההוצאות של חולים סיעודיים אשר חיים

בביתם, הוצאות שלחלקם ממש אין את היכולת לשלם. אחד מהרכיבים המשמעותיים

בהוצאה העודפת הוא ההוצאה על המטפלים הסיעודיים, שבסופי שבוע נאסר עליהם

לצאת מבית המטופל לימי המנוחה שלהם (לאור החשש מהדבקות). פרוש הדבר

תוספות תשלום בעבור שישי, שבת ויום חופשי אשר החולים הסיעודיים נאלצו לשלם

עבור אותם מטפלים.

לצפיה בסרטון