Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

הדרה של אנשים זקנים מניסויים קליניים של COVID-19

למרות שהאוכלוסייה המבוגרת מהווה קבוצת הסיכון העיקרית אשר עלולה להיפגע מנגיף הקורונה,

הניתוח הנ”ל מצביע על הדרתם של אנשים זקנים מניסויים קליניים.

בקרב ניסויים המזוהים עם COVID-19, למעלה מ -30% כוללים מגבלת גיל עליונה להכללת חולים. ההדרה של חולים מבוגרים מניסויים קליניים אמנם מוצדקת לעיתים בגלל חשש לתחלואה נלווית ועל מנת לשמור על בטיחות המטופלים, עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שהאשפוז מהנגיף שכיח יותר בקרב חולים מבוגרים, במיוחד חולים מעל גיל 65. אי לכך, הדרתם של חולים מבוגרים מניסויים קליניים יכולה לייצר תוצאות לא תואמות למציאות.

Exclusion_of_Older_Adults_in_C