Login
In order to get your User name and Password
Register here

האחריות לטיפול בזקן | Resources

הגיע הזמן לטפל בדור הסנדוויץ’

עכשיו, בתום מערכת הבחירות,

אחרי שפוליטיקאים מימין ומשמאל הבטיחו בכל הזדמנות לטפל במצוקת הקשישים,

לסייע לאמהות החד־ הוריות ולקדם את החלשים בחברה,

הגיע הזמן להקדיש תשומת לב גם אלי ואל רבים כמוני, המכונים בני דור הסנדוויץ’.

זהו דור שקוף, אף שעליו נופל רוב הנטל — השגחה על ההורים המזדקנים מצד אחד,

וסיוע לילדים שמקימים משפחה מצד שני.

לקריאת הכתבה במלואה – ראו כאן.

Related Sources

Avatar

דו”ח מבקר המדינה

על המדינה להבטיח זכויות בסיסיות של קשישים הזקוקים לסיוע סיעודי

Avatar

הגיע הזמן לטפל בדור הסנדוויץ’

דה מרקר - סימונה מורלי - נטל כבד ושוחק - השגחה על ההורים לצד