Login
In order to get your User name and Password
Register here

Economic Issues | Resources

האם לבטל את גיל הפרישה?

פרופ’ יצחק בריק בעד: “בקביעת גיל פרישה יש אפליה
של אנשים והפסד למשק ולחברה”

האם יש לבטל את גיל הפרישה ולאפשר לאנשים להמשיך לעבוד עד גיל מאוחר?
האזינו לדעתו והמלצתו של פרופ’ יצחק בריק, יו”ר האגודה הישראלית לגרנטולוגיה

1.10.17 103FM

Avatar

הגיל השלישי כמנוע פיננסי

פרופסור ישראל איסי דורון

Avatar

1.5 מליארד לסיוע לקשישים

26/11/2017 | יובל אזולאי | "גלובס"