Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

פסק דין : אפוטרופסות לצורך ביצוע הליך רפואי מציל חיים

האם יש למנות אפוטרופוס לאשה הסובלת ממחלת נפש ולכפות עליה ניתוח לקיבוע שבר

בצוואר הירך במצב של חוסר וודאות והיעדר הערכה עקבית של מצבה הנפשי?

מהו התהליך הראוי בהליך שבו בית חולים מבקש למנות אפוטרופוס לצרכי מתן

הסכמה לטיפול  רפואי באדם המתנגד לו?

זהו פסק דין מקיף ומעמיק המדבר על הצורך לנקוט בזהירות בכל הנוגע לבקשות

למינוי אפוטרופוס לצורך קבלת החלטות רפואיות דחופות.

פסק דין מינוי אפוטרופוס לצורך קבלת החלטות רפואיות דחופות

 

Related Sources

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית