Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

האזרח גואטה | מחדל בתי האבות במשבר הקורונה – תוכנית מיוחדת

תוכנית מיוחדת של האזרח גואטה בעקבות קריסת בתי האבות תחת

איום הקורונה. האם משרד הבריאות הרים ידיים והפסיק לטפל בבתי האבות?

ומה צריך לקרות כדי שבתי האבות לא יהפכו לבתי קברות?