להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

דיוני כנסת במצב העוני

ישיבת ישום המלצות דוח הועדה למלחמה בעוני  בקרב אוכלוסיית הקשישים
– 30/5/2016  כאן

ישיבת הועדה בניית תכנית אב לאומית : סיכום פרק העוני
בקרב אזרחים ותיקים בישראל 7.5.19 – כאן

 

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים