Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

דחיה בהעלאת גיל הפרישה לנשים

גיל הפרישה לנשים לא יעלה אוטומטית ל-64 שנה בחודש ינואר 2017

עדכון מפי יו”ר ועדת הכספים ח”כ משה גפני, לאחר ששר האוצר משה כחלון הודיע לו כי טרם החליט:

“השר עיכב את החלטתו כדי ללמוד את הנושא,

ככל שהמלצות הוועדה ראויות, בגלל מורכבות הנושא
והרצון להגיע להסכמות עם כל הנוגעים בדבר.

אנחנו חייבים לקיים דיון בגלל המשמעות הקריטית של הנושא
ולא יכולים להסכים שהעלאת הגיל תהיה אוטומטית כנדרש בחוק”

לקריאה ראו כאן

linked Issues

Related Sources