להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

דוח תיקון ליקויים- לשכת רה"מ

דוח רשמי המציג את עיקרי הצעדים שנערכו לתיקון ליקויי דוח מבקר המדינה שפורסם בשנת 2017.

העמודים המובאים מתייחסים לעניין הביטוחים הקבוצתיים

סוגיות קשורות

מקורות קרובים