Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

בלב המערכה: תיעוד מבתי האבות שמתמודדים עם הקורונה

הצוותים הסיעודיים בבתי האבות מצאו את עצמם באחד ממוקדי המערכה הקשים

במלחמה נגד קורונה, שגבתה את חייהם של עשרות מדיירי המוסדות הללו ברחבי הארץ