Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

בידוד = מניעת אסון

פרופ רן בליצר מסביר מדוע בידוד מוחלט של כלל האוכלוסייה הוא נחוץ, גם אם מדובר בצעדים שמקדימים את הפעולות שנוקטות שאר מדינות העולם. מבחינתו, אם כולנו נקפיד על כלל ההוראות, כולל הפסקת מפגשים חברתיים וכיוצ”ב, נצליח אולי לעצור את תופעת ההדבקה הגורפת.

בליצר גם מסביר מדוע הדבקה גורפת בצורה של “חיסון עדר” אינה דרך פעולה מיטבית בשלב זה.

בנוסף, בליצר גם מתייחס לרעיון לבודד את כל הזקנים בידוד מוחלט מבני משפחותיהם על מנת לאפשר לשאר הציבור להמשיך להסתובב חופשי ולא להסתגר בבתיהם, שכן החשש להדבקת זקנים הוא הסיבה המשמעותית להטלת הסגר.

תשובתו היא שלא ניתן להבטיח בידוד מוחלט, משום שלא ניתן להבטיח שבני משפחות יפסיקו את המגע עם קרוביהם כליל. כמו כן, גם מדוכאי חיסון שאינם זקנים נמצאים בסכנה, ואותם לא ניתן לסגור בבתיהם לטענתו

לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן