Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

בדידות אצל קשישים

ממחקר חדש שנערך בביה”ס לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית
עולה כי קרוב למחצית מבני ה-57 ומעלה בישראל
מדווחים על תחושת בדידות במהלך השבוע.
בדידות נפוצה בישראל בעיקר בקרב נשים,
בני 75 ומעלה, קבוצת הפרודים והאלמנים והמגזר הערבי.

בשנים האחרונות מראים מחקרים שנעשו בעולם
כי בדידות היא תופעה חברתית שכיחה בקרב אנשים זקנים.
מחקרה של ד”ר שרון שיוביץ-עזרא
מביה”ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית,
שיוצג מחר בכינוס לציון 50 שנה לביה”ס לעבודה סוציאלית,
הוא המחקר הראשון שנעשה במטרה ללמוד על היקף התופעה
בישראל באופן כללי, בהשוואה למדינות אחרות
ובקרב תתי קבוצות המרכיבות את האוכלוסייה הזקנה בישראל.

מחקרים מוכיחים כי לתחושות בדידות
השלכות מזיקות במישורי חיים שונים של אנשים מבוגרים.
מחקרים רבים הראו כי לחוויית הבדידות
השפעה שלילית על הבריאות הגופנית
המתבטאת בין היתר בלחץ דם גבוה ובבעיות לב,
לצד השפעה מזיקה על הבריאות הנפשית
ועל איכות החיים המתבטאת גם בדיכאון ובחוסר שינה.
מנגד, מחקרים הראו כי לתמיכה חברתית השפעה מטיבה.
(מידע נוסף ואת המשך המאמר ניתן למצוא באינטרנט). 

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית