Login
In order to get your User name and Password
Register here

סוגיית העוני | Resources

אתר “זכותי” בנוגע לעוני בגיל הזקנה

לאחר שקשישים רבים בארץ נעלבו לשמוע על “העלאה” של 6 ש”ח בלבד בקצבאות הזקנה שלהם, ולאחר נפילת הצעת ההצמדה לשכר המינימום – מנסים השרים כחלון וכץ ליזום העלאה מתונה יותר, באמצעות ועדה משותפת. לפי חישובי האוצר, כל תוספת של 10 ש”ח בקצבת הזקנה – משמעותה הוצאה של 110 מליון ש”ח מאוצר המדינה.

מכיוון שמדובר בציבור של כ-1 מליון מקבלי קצבת זקנה, הועדה המשותפת לשרי האוצר והרווחה תצטרך לקבל החלטות קשות כמו העלאה דיפרנציאלית, כמו גם קביעת קריטריונים ברורים למתן תוספות מיוחדות. לשרי הממשלה ברור כבר עכשיו שקשישים חסרי-אמצעים, בעיקר אלו שכבר אינם מסוגלים לעבוד, זקוקים להעלאת הקצבה באופן דחוף יותר מאלו שנמצאים בסוף שנות ה-60 לחייהם.

להמשך קריאה ניתן להיכנס לכאן

Avatar

הצעת תכנית האב

אחד מכל שישה זקנים הוא עני .

Avatar

מסקנות ועדת אלאלוף

המלצות לשיפור מצב הקשישים העניים בישראל