Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

אתם לא רוצים להכיר את המתים מקורונה

הגיל הממוצע בישראל של המתים מנגיף הקורונה הוא 80

וזה גורם לרבים להקל ראש בגודל האסון. אבל רבים מהקשישים

הללו יכלו לחיות עוד שנים לא מעטות בחיק משפחתם. רבים מהם

עדיין היו פעילים ומלאי חיים. נדמה שהחברה הישראלית הפכה

אדישה; קהות חושים שאולי נובעת מעומס ההתמודדות הפרטית

והכללית עם ההשלכות של מגפת הקורונה על חיי היום יום, הפרנסה

והחרדות מהמחר. ישראל עברה לשגרת תמותה יומיומית מבלי

שהתקיים על כך כל דיון ערכי. מדי יום מתים בארץ עשרה בני אדם

אבל זה כמעט לא זוכה לחשיפה.

להמשך קריאה