להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

קצבאות סיעוד | מקורות

אל תשליכני – מיתוס ומציאות

טקסט

אל תשליכני

הדימוי של איניאס הנושא על שכמו את אביו הזקן אנקיסס ממחיש הן את מהותו של הסדר הפנסיה – צעירים מפרנסים זקנים – והן את האיומים המרחפים מעליו בעולם מזדקן, שבו החיים מתארכים, הילודה פוחתת והנטל הפנסיוני הופך כבד מבעבר

מוריה אבינמלך למאמר המלא – לחצו כאן

מקורות אחרונים

Avatar

חוק הסיעוד

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, סעיף 224

Avatar

כסף במקום טיפול סיעודי?

רק יגביר את הנטל על המשפחות - יצחק בריק 12/2/18