להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מצלמות אבטחה | מקורות

החוק להצבת מצלמות

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ אלי אלאלוף אישרה לקריאות שנייה ושלישית הצעת חוק זו שתחייב התקנת מצלמות בבתי חולים גריאטריים ובמחלקות גריאטריות בבתי חולים, במטרה למנוע פגיעות והתעללות בקשישים על ידי מטפלים.

הצעת החוק מבקשת לוודא כי הפגיעה בכבודם ובפרטיותם של המטופלים ושל כלל השוהים במחלקות תהיה מידתית וכי המידע הרגיש שיצולם יאובטח כראוי. לשם כך נקבע בין היתר כי המצלמות יהיו גלויות ולא יקליטו קול ושהמצלמות שיותקנו במרחב הפרטי יצלמו רק כאשר בחדר נמצאים שני אנשים לפחות. בנוסף, נקבעת בחוק זכותו של מאושפז לסרב להצבת מצלמות במרחב הפרטי בו הוא שוהה.

החומרים שיצולמו במרחב הפרטי יישמרו לתקופה של 90 ימים ואלה שצולמו במרחב המשותף ל-60 ימים, ולאחר מכך ימחקו אוטומטית אלא אם הגיעה תלונה הנוגעת להם, אז ישמרו עד תום ההליכים. בכדי למנוע דליפה או שימוש לרעה בחומרים נקבע כי המצלמות, המחשבים והתקני אחסון החומרים המצולמים לא יחוברו לאינטרנט או לכל מאגר מידע אחר בתוך בית החולים או מחוצה לו.  הצפייה בצילומים תתרחש רק כאשר יעלה חשש לפגיעה במאושפז ועל ידי אדם שהוסמך לכך על ידי מנהל בית החולים. מספר מורשי הגישה לחומרים לא יעלה על אחד במחלקה ולא יפחת משלושה מורשים לכל בית החולים והם יחויבו בהכשרה בדבר הגנת הפרטיות, על פי הוראות שיקבע שר הבריאות. מורשה הצפייה יתעד בכתב את סיבת הצפייה וידווח למנהל בית החולים על הצפייה וממצאיה. במצב בו עולה חשש למעורבות של מנהל בית החולים בפגיעה, יורשה מורשה הצפייה לצפות בחומרים ללא דיווח למנהל, ולדווח על כך ישירות למנכ"ל משרד הבריאות. לבקשת נציגי ההסתדרות, קובעת ההצעה כי הצילומים ישמשו אך ורק למימוש מטרות החוק, קרי מניעת הפגיעה במטופלים וזאת בכדי למנוע מצב של מעקב כללי אחר עובדי המחלקות ופועלם באמצעות המצלמות.

הסעיפים המגבילים את הצפייה והשימוש בחומרים המצולמים עוררו מחלוקת אל מול נציגי בתי החולים המחזיקים במצלמות כבר היום. בין היתר אמר אביטוב זלקין, מנהל בית אבות בירושלים "היום נעשות בבתי חולים בקרות שיהיו אסורות על פי החוק הזה. לא נוכל לבדוק אם בלילה אנשי הצוות עשו סיבוב כנדרש או הפקירו את המטופלים והלכו לישון, או מה קרה בלילה אם גילינו בעיה רפואית אצל מטופל בבוקר. ידינו יהיו כבולות מלסייע למאושפזים". נציגה נוספת אמרה כי ההוראה הקובעת כי אדם יצולם במרחב הפרטי רק בנוכחות אדם נוסף תקשה על זיהוי של היעדר טיפול מספק. לדבריה "גם התעלמות מצרכיו של המטופל היא התעללות". עם זאת, בחרו חברי הוועדה שלא לקבל את הטענות ולא לאפשר צילום אדם בגפו במרחבו הפרטי, גם אם בהסכמתו, תוך קבלת עמדת משרד המשפטים לפיה מדובר בפגיעה שאינה מידתית בזכות לפרטיות.

להודעת הכנסת על החוק להצבת מצלמות במחלקות גריאטריות ראו כאן

מקורות קרובים

Avatar

הגורמים להתעללות בזקנים

ד"ר שרה אלון מציגה מאפייני מתעללים והגדרות

Avatar

החוק להצבת מצלמות

ניסיון למצא איזון בין הצורך בהגנה מפני התעללות להגנת הפרטיות