Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה- בידוד כל הזקנים? | Resources

אין להטיל סגר גורף על האוכלוסייה המבוגרת – יצחק בריק

אין בסיס מדעי, חברתי או כלכלי להכניס אנשים זקנים לבידוד

ואין סיבה לכפות סגר על אנשים מבוגרים. דברים אלו אמר פרופ’

יצחק בריק בראיון לרדיו צפון. כיום, המדביקים והנדבקים הם אנשים

צעירים, כאשר המבוגרים יודעים לשמור על עצמם.הם עוטים מסכות

ומקפידים על ריחוק חברתי. אי לכך, גיל כרונולוגי אינו קריטריון ראלי.

רוב החולים הקשים הם אנשים מבוגרים מאוד בעלי מחלות רקע, אשר

הגיעו ממחלקות סיעודיות. אנשים אלו פגיעים הרבה יותר וכאשר מכניסים

אליהם את המחלה מבחוץ והם נדבקים הם בסכנה גדולה מאוד ועליהם

יש להגן.

להאזנה לראיון