Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

תמיכה חברתית

תמיכה חברתית

יצירת מעטפת להענקת סיוע פיזי עבור הזקוקים לו

תמיכה כלכלית

תמיכה כלכלית

בייחוד בזמנים הללו, כיצד מחזיקים את הראש מעל המים?

תמיכה רגשית

תמיכה רגשית

כיצד שומרים על שפיות?

משבר בתי האבות

משבר בתי האבות

מגיפת הקורונה פגעה באופן דרמטי בבתי האבות

40% מהנפטרים מהקורונה הם בבתי האבות  ולכן נוצר צורך לגבש מדיניות ודרכי ביצוע יעודיים למשימה כבדה זו .

Summary 

בזמן האחרון נעשה ברור יותר ויותר כי הפתרון של בידול זקנים מהחברה לשם התמודדות עם נגיף הקורונה, הוא עובדה בשטח.

משפחות מתבקשות להתרחק מיקיריהם הזקנים, התנדבויות הופסקו בכל רחבי הארץ, ומרכזי היום והמועדונים עומדים סגורים.

ההגבלות על תנועה והתרועעות אמנם מוצדקות בשל סכנה של 20% תמותה מעל גיל ה80, ובכל זאת לא ניתן להתעלם מהמשמעויות הקשות של בידוד והדרה. וכל זאת, לתקופת זמן שלא ידוע מה אורכה.

מטרת הסוגיה הנוכחית היא לרכז יוזמות להתמודדות עם מצבם המורכב של כמיליון וחצי אזרחים בני 65 ומעלה תחת הנחיות משרד הבריאות בעת הזו.

בדיון יועלו בצורה מתגלגלת ובשיתוף חברי הפורום, רעיונות של ארגונים ופרטיים בנושאים שונים, לאורך כל תקופת הקורונה.

חייבים לתמוך בזקנים, בייחוד מרחוק, בייחוד בעת הזו.

הסוגיה הזו עוסקת בפתרונות מעשיים לקשיים איתם מתמודדים הזקנים הספונים בבתיהם.

לסוגיה שדנה בהצדקת הבידול לעומת המורכבויות שהוא מעלה לחצו כאן.