להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

האחריות על המדינה

האחריות על המדינה

במדינת הרווחה, האחריות לדאגה לחלשים ומי שזקוק לעזרה וסיוע היא על החברה.
האזרח משלם מיסים ותמורת זאת הוא זכאי לשירותים מהמדינה. כך גם בתחום הזקנה.
עמדה זו מצדיקה מתן סיוע כספי למשפחה המטפלת,

שכן ההוצאה הנוספת הנופלת על כתפיה כבדה וחובת המדינה לסייע לה.

מאידך יש גבול ליכולות המדינה.

ראו כאן דו"ח שבוצע על ידי מבקר המדינה ומצא למשל ליקויים במתן הטיפול אישי בבית הזקן.

האחריות על המשפחה

האחריות על המשפחה

המשפחה מחוייבת מוסרית ערכית

כבר בעשרת הדיברות נקבעה אחריות המשפחה "כבד את אביך ואת אמך".

שפירושו ההלכתי הוא  "איזהו כבוד – מאכיל ומשקה מלביש ואם אין ממון לאב ויש ממון לבן, כופין אותו וזן את אביו ואמו כפי מה שהוא יכול".

כלומר, על פי המקורות במסורת היהודית חובה על הילדים לסייע להורים הזקוקים לעזרה בכל המובנים.

הסיפא של הדיבר, "למען יאריכון ימיך", משמעה שיחס ראוי להורים תורם גם למטפל. 

מתבססת על ערכי המשפחה ורואה בטיפול בקשיש חובה מוסרית של בן משפחה שיש למלא ללא תמורה.

כפי שנחקק בחוק לתיקון דיני המשפחה
– 'אדם חייב במזונות הוריו'. ניתן לקרוא כאן

אחריות על המשפחה בסיוע המדינה

אחריות על המשפחה בסיוע המדינה

על פי גישה זו נותרת האחריות על המשפחה אלא שתפקיד המדינה הוא לסייע לבני משפחה.

ניתן לסייע בנשיאת הנטל הכלכלי והפיזי בדרכים נוספות:

האחת – תוספת ימי חופשה מהעבודה לשם טיפול בהורה מבוגר (תוספת זו היא מענה חלקי בלבד לקשיים של בני משפחה עובדים)

השניה -בדומה למה שנעשה להורים לילדים בגיל הרך ניתן להקים מרכזי יום לזקן במקומות עבודה המעסיקים עובדים רבים (למשל באינטל ,באלביט וברפאל),

וכך בני המשפחה המטפלים יוכלו להביאם בבוקר ולהחזירם עמם בסוף יום העבודה;

אפשרות נוספת , אף היא דומה להורים לילדים היא להרחיב את פעילות מרכזי היום לשעות אחר הצהריים ולסופי שבוע, שבתות וחגים;

המעבידים רואים בתמיכה בעובד צעד אסטרטגי המיטיב הן עם העובד והן עם מקום העבודה. (מתוך הדו"ח)

כאן ניתן לקרוא עוד על זכויות בני משפחה מטפלים.

יש להבחין בין סיוע כספי לבני משפחה מטפלים בגין הנטל הכלכלי לבין תשלום כספי לבן משפחה כמטפל המחליף מטפל פורמלי –

קיים חשש שסיוע כספי יקל על המשפחה במציאת פתרונות טיפול או ידחוף את בני המשפחה לקחת את הכסף ולנצלו לטובת עצמם .

תמצית 

האם האחריות לקשיש היא על בני משפחתו או שמא חובתה של מדינת הרווחה,
שדואגת להבטיח לאזרחיה בהגיעם לגיל זקנה
ביטחון סוציאלי, שירותי בריאות, רווחה, חברה, סיעוד וסיוע כלכלי?
ברוב המדינות המפותחות האחריות נחלקת בין המדינה לבין המשפחה,
והשאלה היא שאלת האיזון – מה מידת האחריות שהמדינה מקבלת עליה
ומה מוטל על המשפחה.