להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בעד חיוב גיל פרישה

בעד חיוב גיל פרישה

כאשר עובד מחזיק במשרתו לאורך שנים ללא הגבלת זמן, נחסמת דרכו של  הדור הצעיר מקידום ופיתוח. אי כניסת 'דם חדש' למערכת מגבילה את יכולת התחדשותה.

למרות השיפור במצבו הבריאותי והתפקודי של העובד המבוגר השינויים והגמישות הנדרשים במשק עבודה מודרני אינם מתאימים לאוכלוסיה המבוגרת .

בנוסף, העדרו של קריטריון אובייקטיבי לפרישה תוביל למתח בין העובד למעביד סביב ההחלטה על מועד הפרישה ובכך יפגע גם בעובד ויעצים את העלבון והפגיעה הרגשית כתוצאה מפיטוריו.

לבטל את חובת הפרישה

לבטל את חובת הפרישה

יש לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל הכרונולוגי כפי שקיימת כיום
ולהמירה בפרישה תפקודית מדורגת בהתאם לרצונו של העובד.
ניתן יהיה לפטר עובד רק בשל אי התאמה ביכולתו הפיסית או המנטלית,
כפי שהוצע בועידת מדריד ובבג"ץ הפרופסורים.

הצעה זו נובעת מהנימוק הדמוגרפי והכלכלי של הגידול המשמעותי שחל בתוחלת ובאיכות החיים,
אשר מוביל בתורו ליכולת וגם לרצון להמשיך לעבוד.

(מה שגם יתרום למצב כלכלי, בריאותי ולאיכות חיים טובה יותר)

יש אפשרות להסיר רק את החובה לפרוש מבלי לשנות את הגיל הקובע לזכאות תשלומי הקצבאות והפנסיה.

sources

תמצית

אנשים רבים רוצים ויכולים להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה הפורמלי הקבוע בחוק, והסיבות מגוונות (השלמת הכנסה, רצון לתרום ולחוש בעלי ערך, וגם נכונות להמשיך ולהשתמש בניסיון והיכולות היקרים מפז לטובת החברה)

העובדה שאנשים לא יכולים להמשיך לעבוד לאחר הגעה לגיל כרונולוגי שרירותי, מהווה אפליה.
הזכות לעבוד היא זכות יסוד בעלת ערך מוסרי, חברתי וכלכלי ואין למנוע אותה מאדם כלשהו ללא בחינה והסבר פרטניים. להמלצות האגודה באשר לגיל הפרישה ראו כאן  (עמוד 110).

סוגיה זו עוסקת בשאלת חובת הפרישה עצמה,
לדיון בסוגיה בנושא דחיית הגיל למתן קצבאות, במיוחד לגבי נשים – ראו כאן

הדיון הערוך

 • עורך

  האם יש לחייב עובד מבוגר לפרוש מעבודתו בהגיעו לגיל מסויים ? עליית תוחלת החיים מחייבת התמודדות מחודשת עם שאלת הפרישה,… האם יש לחייב עובד מבוגר לפרוש מעבודתו בהגיעו לגיל מסויים ? עליית תוחלת החיים מחייבת התמודדות מחודשת עם שאלת הפרישה, מסיבות כלכליות וחברתיות. האם קיים גיל כרונולוגי המחייב עובד לפרוש בהגיעו אליו, ללא קשר למאפייניו האישיים, לרצון וליכולת? לקריאת מקורות רלוונטיים לדיון ראו כאן להלן מוצגות העמדות העקריות במחלוקת זו מה דעתכם בסוגיה קשה זו? (צפיה בדעה במקור)
 • מיכאל ברמץ

  המצב הקיים המצב הקיים (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  על פי חוק הפרישה ניתן לפטר עובד, גבר או אשה, בהגיעם לגיל 67. תוחלת החיים הממוצעת מלידה עלתה במהירות בשנים… על פי חוק הפרישה ניתן לפטר עובד, גבר או אשה, בהגיעם לגיל 67. תוחלת החיים הממוצעת מלידה עלתה במהירות בשנים האחרונות, אך גיל הפרישה לא הותאם אליה. הפועל היוצא הוא שלפני האוכלוסייה המבוגרת עומדות בממוצע כ-20 שנות חיים לאחר היציאה משוק העבודה. על כן הצורך בשינוי נובע בראש ובראשונה מתוך רצון ויכולת של אנשים רבים להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה הפורמלי הקיים כיום. מעבר לתרומה האישית והחברתית, מדובר גם על צורך כלכלי ממשי. ראו כאן (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  "פסק דין וינברגר" בבית הדין הארצי לעבודה שקבע כי לא ניתן יותר להפסיק עבודתו של עובד רק בגלל גילו הכרונולוגי… "פסק דין וינברגר" בבית הדין הארצי לעבודה שקבע כי לא ניתן יותר להפסיק עבודתו של עובד רק בגלל גילו הכרונולוגי כאשר הוא מבקש להמשיך. אלא, חובתו של המעסיק לאפשר לו להשמיע טענותיו ולשקול לגופו של עניין את הנסיבות האישיות והייחודיות, על מנת לאפשר – במקרים המתאימים – את המשך העסקתו אף מעבר לגיל חובת הפרישה. "בגצ הפרופסורים" אשר בו נטען כי מדינת ישראל חייבת לשמור על כבוד האדם בכל המצבים האנושיים ובכלל זה – לעת זקנה. הרשות לכרות את עץ העבודה של האדם כליל, בגין גילו באופן שאינו קשור לערכיו, לרצונו, לטעמו וליכולתו, היא בלתי מוצדקת, בלתי מוסרית ויש בה משום אפליה. הזכות לעבוד היא זכות יסוד בעלת ערך מוסרי, חברתי וכלכלי. הצעת חוק מרגלית ופלוסקוב שתמציתה- "מעביד לא יחייב עובד לפרוש מעבודתו, ואולם, אם העובד הגיע כבר לגיל הפרישה, וקיימת אי התאמה תפקודית בעניינו, רשאי מעביד לחייבו לפרוש מעבודתו". הצעת החוק נדחתה ע"י מליאת הכנסת בקריאה טרומית בנובמבר 2013 והפכה להצעה לסדר שנידונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בוועדה סוכם שהשר אורבך ז"ל יגיש הצעה ממשלתית. זו לא הוגשה עד היום. הצעת חוק מיכאלי- ביטן אשר הוגשה באוגוסט 2017. ההצעה קובעת מנגנון פרישה גמיש של הדרגה וצמצום שעות העבודה, על פי רצונו ויכולתו של האזרח הוותיק. יחד עם זאת, הבחירה אם להמשיך לעבוד לאחר גיל 67 תהיה בידי העובד, בתנאי שהוא כשיר מבחינה בריאותית. הצעת החוק גם כוללת תמריץ למעסיקים לעודד העסקת אזרחים וותיקים- הם יוכלו להפסיק להפריש לפנסיה עבור עובדים אלו. כמו כן מוצע להכניס מימד של גמישות לחוק ולאפשר לעובדים לעבור למשרות חלקיות. נכון ל18.8.2019 עוד לא נערך דיון מוקדם בעניינה. (צפיה בדעה במקור)
 • מיכאל ברמץ

  המחלוקת בין העמדות המחלוקת בין העמדות (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  כאשר עובד מחזיק במשרתו לאורך שנים ללא הגבלת זמן, נחסמת דרכו של  הדור הצעיר לקידום ופיתוח. אי כניסת 'דם חדש'…

  כאשר עובד מחזיק במשרתו לאורך שנים ללא הגבלת זמן, נחסמת דרכו של  הדור הצעיר לקידום ופיתוח. אי כניסת 'דם חדש' למערכת מגבילה את יכולת התחדשותה.

  למרות השיפור במצבו הבריאותי והתפקודי של העובד המבוגר השינויים והגמישות הנדרשים במשק עבודה מודרני אינם מתאימים לאוכלוסיה המבוגרת .

  בנוסף, העדרו של קריטריון אובייקטיבי לפרישה יוביל למתח בין העובד למעביד סביב ההחלטה על מועד הפרישה ובכך יפגע גם בעובד ויעצים את העלבון והפגיעה הרגשית כתוצאה מפיטוריו.

  (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  יש לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל הכרונולוגי כפי שקיימת כיום ולהמירה בפרישה תפקודית מדורגת בהתאם לרצונו של העובד. ניתן יהיה לפטר עובד רק בשל אי התאמה… יש לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל הכרונולוגי כפי שקיימת כיום ולהמירה בפרישה תפקודית מדורגת בהתאם לרצונו של העובד. ניתן יהיה לפטר עובד רק בשל אי התאמה ביכולתו הפיסית או המנטלית, כפי שהוצע בועידת מדריד ובבג"ץ הפרופסורים. הצעה זו נובעת מהנימוק הדמוגרפי והכלכלי של הגידול המשמעותי שחל בתוחלת ובאיכות החיים, אשר מוביל בתורו ליכולת וגם לרצון להמשיך לעבוד. (מה שגם יתרום למצב כלכלי, בריאותי ולאיכות חיים טובה יותר) יש אפשרות להסיר רק את החובה לפרוש מבלי לשנות את הגיל הקובע לזכאות תשלומי הקצבאות והפנסיה. (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  סיכום הדיון סיכום הדיון (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  א. צורך במסגרת זמן : כאשר יש ציפיות (משפחתיות, חברתיות וכו') להמשך עבודתם, עובדים שזקוקים לפרישה (ויש להניח שעדיין יהיו…
  • א. צורך במסגרת זמן : כאשר יש ציפיות (משפחתיות, חברתיות וכו') להמשך עבודתם, עובדים שזקוקים לפרישה (ויש להניח שעדיין יהיו רבים כאלו) יתקשו לעשות את הצעד הדרמטי ולקבל את ההחלטה הרצויה להם ולחברה ללא תאריך מוגדר.
  • ב. עזרה לילדים: לזקנים יכולים להיות תפקידים חשובים לא פחות מעבודה- כמו עזרה לילדיהם בטיפול בנכדים. במיוחד בסביבות העבודה התובעניות וימי חופש רבים ממסגרות החינוך. (ראו תגובתה של ורדה גרין)
  • ג. תרומה לחברה: ניסיון החיים שצברו הזקנים יכול לבוא לידי ביטוי בפעילות חברתית כמו התנדבות, גם בהתאם למגוון הכלים שרכשו.
  • ד. זכויות המעסיקים: שיקולים לגיטימיים של עלות/ מול תועלת מצדיקים לעיתים הפרשה של עובד שיכולתו נפגעה (פער תפקודי, קיבעון או רוויה פשוטה). ללא גיל מוגדר יהיה קשה למעסיק להחליף את העובד הזקן באדם שכוחו עוד במותניו. כך המעסיקים מפסידים, וזכותם להתפרנס נפגעת. הרב יהודה זולדן הפנה אותנו למאמר העוסק ברגישות שנדרשת במצב זה בראי המשפט העברי. ראו כאן
  • ה. הדור הצעיר: ביטול חובת הפרישה יחסום אפשרויות בפני עובדים חדשים להתקדם ולהתפתח. הסיכוי לכך קטן אם משאירים את ההחלטה בידי המעסיק, שיודע אילו אפשרויות עומדות בפניו ויכול להפעיל שיקול דעת האם מתאים להשאיר את העובד בגיל הפנסיה או לחייבו לפרוש.
    (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

   הזכות לעבודה: כנגד זכות המעסיק לייעול (למשל בשל עלות שכר גבוהה עקב הוותק שצבר העובד), עומדת זכותו של המבוגר לתעסוקה,…
  •  הזכות לעבודה: כנגד זכות המעסיק לייעול (למשל בשל עלות שכר גבוהה עקב הוותק שצבר העובד), עומדת זכותו של המבוגר לתעסוקה, וחובת הפרישה ללא קשר ליכולתו היא ביטוי לגילנות. ביטול מוחלט של גיל הפרישה הוא הדרך היחידה לייצר התייחסות עניינית לתפקוד של כל אדם באופן אישי.
  • קושי כלכלי: ההכנסות של אדם נפגעות מאוד כאשר הוא יוצא לפנסיה. כאשר עובד יודע שעומדת בפניו תקופת חיים ארוכה לאחר הפרישה, צריך לאפשר לו להחליט האם יוכל לעמוד בה מבחינה כלכלית, או שמא אין לו ברירה אלא להמשיך לעבוד. (ראו כתבה בYnet).
  • שילוב בשוק העבודה: עצם קיומה של חובת פרישה בגיל מסוים משרה הלך רוח ציבורי של יחס מפלה כלפי זקנים בעבודה. כך למשל, אדם שירצה להתקבל למשרה מסוימת נמדד לא רק בהתאם ליכולותיו והתאמתו הפרקטית לתפקיד, אלא גם לפי מספר השנים שנותרו לו עד הפנסיה, ובהתאם לגילו גם נתפס מראש ככשיר פחות (עוד על הקושי בשילוב כאן).
  • הפגיעה הרגשית: הפרישה הכפויה עלולה ליצור שינוי דרמטי בתחושת הערך העצמי והמשמעות עבור אנשים שהתרגלו למסגרת מוגדרת כל חייהם. (עוד על הרצון להמשיך לעבוד מפי גילה אלמגור)
    (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  במסגרת הדיון עלו תגובות המתייחסות להשפעות פרישה כפויה על העובד ב'יום שאחרי'. היתרונות בעד תאריך מוגדר ליציאה לגמלאות היו: עזרה…
  במסגרת הדיון עלו תגובות המתייחסות להשפעות פרישה כפויה על העובד ב'יום שאחרי'.
  היתרונות בעד תאריך מוגדר ליציאה לגמלאות היו: עזרה לילדים ולנכדים, הזדמנות לדם חדש להיכנס למערכת, אפשרות לתרומה מסוג חדש לחברה ועוד. מולם עלו הטיעונים בדבר הקושי הכלכלי אשר נובע מחסכון פנסיה לא מספק, ירידה בתחושת הערך העצמי, יכולת תפקוד בלתי תלויה בגיל ביולוגי, וגילנות: אשר מקשה על השתלבות מחדש בשוק העבודה בדרכים אחרות, ועוד.
  מוזמנים להגיב- מה דעתכם?
  (צפיה בדעה במקור)

מקורות עקריים