Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

בעד חיוב גיל פרישה

בעד חיוב גיל פרישה

כאשר עובד מחזיק במשרתו לאורך שנים ללא הגבלת זמן, נחסמת דרכו של  הדור הצעיר מקידום ופיתוח. אי כניסת ‘דם חדש’ למערכת מגבילה את יכולת התחדשותה.

למרות השיפור במצבו הבריאותי והתפקודי של העובד המבוגר השינויים והגמישות הנדרשים במשק עבודה מודרני אינם מתאימים לאוכלוסיה המבוגרת .

בנוסף, העדרו של קריטריון אובייקטיבי לפרישה תוביל למתח בין העובד למעביד סביב ההחלטה על מועד הפרישה ובכך יפגע גם בעובד ויעצים את העלבון והפגיעה הרגשית כתוצאה מפיטוריו.

לבטל את חובת הפרישה

לבטל את חובת הפרישה

יש לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל הכרונולוגי כפי שקיימת כיום
ולהמירה בפרישה תפקודית מדורגת בהתאם לרצונו של העובד.
ניתן יהיה לפטר עובד רק בשל אי התאמה ביכולתו הפיסית או המנטלית,
כפי שהוצע בועידת מדריד ובבג”ץ הפרופסורים.

הצעה זו נובעת מהנימוק הדמוגרפי והכלכלי של הגידול המשמעותי שחל בתוחלת ובאיכות החיים,
אשר מוביל בתורו ליכולת וגם לרצון להמשיך לעבוד.

(מה שגם יתרום למצב כלכלי, בריאותי ולאיכות חיים טובה יותר)

יש אפשרות להסיר רק את החובה לפרוש מבלי לשנות את הגיל הקובע לזכאות תשלומי הקצבאות והפנסיה.

sources

Summary

אנשים רבים רוצים ויכולים להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה הפורמלי הקבוע בחוק, והסיבות מגוונות (השלמת הכנסה, רצון לתרום ולחוש בעלי ערך, וגם נכונות להמשיך ולהשתמש בניסיון והיכולות היקרים מפז לטובת החברה)

העובדה שאנשים לא יכולים להמשיך לעבוד לאחר הגעה לגיל כרונולוגי שרירותי, מהווה אפליה.
הזכות לעבוד היא זכות יסוד בעלת ערך מוסרי, חברתי וכלכלי ואין למנוע אותה מאדם כלשהו ללא בחינה והסבר פרטניים. להמלצות האגודה באשר לגיל הפרישה ראו כאן  (עמוד 110).

סוגיה זו עוסקת בשאלת חובת הפרישה עצמה,
לדיון בסוגיה בנושא דחיית הגיל למתן קצבאות, במיוחד לגבי נשים – ראו כאן

The Edited Issue

 • Editor

  האם יש לחייב עובד מבוגר לפרוש מעבודתו בהגיעו לגיל מסויים ? עליית תוחלת החיים מחייבת התמודדות מחודשת עם שאלת הפרישה,… האם יש לחייב עובד מבוגר לפרוש מעבודתו בהגיעו לגיל מסויים ? עליית תוחלת החיים מחייבת התמודדות מחודשת עם שאלת הפרישה, מסיבות כלכליות וחברתיות. האם קיים גיל כרונולוגי המחייב עובד לפרוש בהגיעו אליו, ללא קשר למאפייניו האישיים, לרצון וליכולת? לקריאת מקורות רלוונטיים לדיון ראו כאן להלן מוצגות העמדות העקריות במחלוקת זו מה דעתכם בסוגיה קשה זו? (צפיה בדעה במקור)
 • michael barmatz

  המצב הקיים המצב הקיים (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  על פי חוק הפרישה ניתן לפטר עובד, גבר או אשה, בהגיעם לגיל 67. תוחלת החיים הממוצעת מלידה עלתה במהירות בשנים… על פי חוק הפרישה ניתן לפטר עובד, גבר או אשה, בהגיעם לגיל 67. תוחלת החיים הממוצעת מלידה עלתה במהירות בשנים האחרונות, אך גיל הפרישה לא הותאם אליה. הפועל היוצא הוא שלפני האוכלוסייה המבוגרת עומדות בממוצע כ-20 שנות חיים לאחר היציאה משוק העבודה. על כן הצורך בשינוי נובע בראש ובראשונה מתוך רצון ויכולת של אנשים רבים להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה הפורמלי הקיים כיום. מעבר לתרומה האישית והחברתית, מדובר גם על צורך כלכלי ממשי. ראו כאן (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  "פסק דין וינברגר" בבית הדין הארצי לעבודה שקבע כי לא ניתן יותר להפסיק עבודתו של עובד רק בגלל גילו הכרונולוגי… "פסק דין וינברגר" בבית הדין הארצי לעבודה שקבע כי לא ניתן יותר להפסיק עבודתו של עובד רק בגלל גילו הכרונולוגי כאשר הוא מבקש להמשיך. אלא, חובתו של המעסיק לאפשר לו להשמיע טענותיו ולשקול לגופו של עניין את הנסיבות האישיות והייחודיות, על מנת לאפשר – במקרים המתאימים – את המשך העסקתו אף מעבר לגיל חובת הפרישה. "בגצ הפרופסורים" אשר בו נטען כי מדינת ישראל חייבת לשמור על כבוד האדם בכל המצבים האנושיים ובכלל זה – לעת זקנה. הרשות לכרות את עץ העבודה של האדם כליל, בגין גילו באופן שאינו קשור לערכיו, לרצונו, לטעמו וליכולתו, היא בלתי מוצדקת, בלתי מוסרית ויש בה משום אפליה. הזכות לעבוד היא זכות יסוד בעלת ערך מוסרי, חברתי וכלכלי. הצעת חוק מרגלית ופלוסקוב שתמציתה- "מעביד לא יחייב עובד לפרוש מעבודתו, ואולם, אם העובד הגיע כבר לגיל הפרישה, וקיימת אי התאמה תפקודית בעניינו, רשאי מעביד לחייבו לפרוש מעבודתו". הצעת החוק נדחתה ע"י מליאת הכנסת בקריאה טרומית בנובמבר 2013 והפכה להצעה לסדר שנידונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בוועדה סוכם שהשר אורבך ז"ל יגיש הצעה ממשלתית. זו לא הוגשה עד היום. הצעת חוק מיכאלי- ביטן אשר הוגשה באוגוסט 2017. ההצעה קובעת מנגנון פרישה גמיש של הדרגה וצמצום שעות העבודה, על פי רצונו ויכולתו של האזרח הוותיק. יחד עם זאת, הבחירה אם להמשיך לעבוד לאחר גיל 67 תהיה בידי העובד, בתנאי שהוא כשיר מבחינה בריאותית. הצעת החוק גם כוללת תמריץ למעסיקים לעודד העסקת אזרחים וותיקים- הם יוכלו להפסיק להפריש לפנסיה עבור עובדים אלו. כמו כן מוצע להכניס מימד של גמישות לחוק ולאפשר לעובדים לעבור למשרות חלקיות. נכון ל18.8.2019 עוד לא נערך דיון מוקדם בעניינה. (צפיה בדעה במקור)

Main Sources